Ba Verzekering Auto - Verzekering Auto - RossignolBxl.be

Published May 09, 22
6 min read

Ba-verzekering - Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto - Verzekering Auto - RossignolBxl.be

Verzekeringen Rossignol Assurances

Keizer Karellaan 374, 1083 Ganshoren
02 469 15 00
Verzekering Auto

Wat is een BA verzekering? Een BA verzekering is een die je dient af te sluiten voor elk voertuig die je inschrijft bij de Dienst voor Inschrijving van de Voertuigen (DIV). De BA verzekering beperkt zich dus niet tot de auto, maar wel tot ieder rij- of voertuig dat wordt aangedreven door een mechanische kracht.

Bovendien is de verplichting ervan ook van toepassing op buitenlanders die met een auto in België rondrijden. Wat dekt een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid? De burgerlijke aansprakelijkheid van jouw autoverzekering dekt: De BA verzekering dekt de schade die je met jouw voertuig aan personen en/of goederen toebrengt De BA verzekering dekt de kosten voor medische zorgen, arbeidsongeschiktheid, inkomensverlies enzovoort.

Advies Autoverzekering - Verzekering Auto - RossignolBxl.beBa Motorrijtuigen: Verplichte Verzekering Voor Auto, Motor - Verzekering Auto - RossignolBxl.be

Indien je bewust of onbewust betrokken bent bij een auto-ongeval en je wordt daarvoor verantwoordelijk gesteld, dan zal de BA autoverzekering alle slachtoffers en/of hun rechthebbenden vergoeden, met uitzondering van je eigen lichamelijke verwondingen. Wanneer een BA verzekering auto afsluiten? Je bent sowieso verplicht om de BA autoverzekering af te sluiten, maar het is ook mogelijk om jouw BA autoverzekering aan te vullen met de volgende autoverzekeringen: Een mini omnium bevat in de meeste gevallen de dekkingen brand en diefstal.

Goedkoopste Autoverzekering België - Verzekering Auto - RossignolBxl.be

Die verzekering dekt de lichamelijke schade aan de bestuurder - verzekering auto prijs. Wat kost een BA verzekering auto? De premie van een BA autoverzekering is afhankelijk van een aantal factoren: Het aantal kilowatt heeft een invloed op de premie van je BA verzekering. Hoe hoger het aantal kilowatt, hoe hoger jouw premie De autoverzekeraar kiest meestal de cataloguswaarde om de premie te berekenen.

Hoe meer kilometers, hoe meer impact die hebben op jouw premie Autoverzekeraars zullen steeds een attest schadeverleden vragen wanneer je van autoverzekering verandert. Hoe meer jaren zonder schades, hoe beter voor de premie Jonge bestuurders zullen meer betalen voor hun autoverzekering omdat zij vaker betrokken zijn in ongevallen. Veel verzekeraars rekenen voor jonge en onervaren bestuurders vaak een toeslagpremie aan … Het is belangrijk dat je bij de premieberekening alle gegevens zo correct mogelijk invult.

Auto Verzekering - Assurances Belgique - Verzekering Auto - RossignolBxl.beDe Ba-autoverzekering: Verplicht In België! - Verzekering Auto - RossignolBxl.be

Hoe de beste BA autoverzekering vinden? Je kan via de vergelijkingsmodule van eenvoudig de prijzen van jouw BA verzekering auto bij verschillende verzekeraars vergelijken - mini omnium autoverzekering. In slechts 5 minuten tijd vind jij de meest ideale autoverzekering op de Belgische markt! Sluit ze ineens ook online af.

Advies Autoverzekering - Verzekering Auto - RossignolBxl.be

Bij een ongeval dekt een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA) auto de schade aan derden wanneer u (of uw passagier) aansprakelijk bent. Deze autoverzekering is wettelijk verplicht. Dit betekent dat uw voertuig zonder BA-autoverzekering niet op de openbare weg mag rijden. Wie moet een BA-verzekering auto afsluiten? De eigenaar van het voertuig moet ervoor zorgen dat zijn wagen verzekerd is.

Toch is het raadzaam om als eigenaar zelf de verzekering af te sluiten. Zo bent u zeker dat de verzekeringspremie op tijd wordt betaald en dat uw voertuig goed verzekerd is. Belangrijk, want wie zonder verzekering rijdt, kan worden veroordeeld tot een boete en een gevangenisstraf, en zijn rijbewijs kan worden ingetrokken.

Bij deze uitzonderingen moet echter worden opgemerkt dat twee soorten voertuigen altijd verzekerd moeten zijn: bromfietsen van klasse A en motorvoertuigen die voor een ander doel zijn bestemd dan louter om zich te verplaatsen (bijvoorbeeld een arbeider die de openbare weg gebruikt met een heftruck om de opslagplaats tegenover de winkel, aan de overkant van de straat, te bereiken).

Ba Auto - Burgerlijke Aansprakelijkheid - Verzekering Auto - RossignolBxl.be

Wat dekt een BA-verzekering auto? Hieronder vindt u een overzicht van wat de BA-verzekering auto wel en niet dekt als u een ongeval met uw voertuig veroorzaakt. Schade Gedekt? Schade berokkend aan de tegenpartij: voertuig, gebouw, openbare weg enz. Ja Lichamelijke letsels van de tegenpartij Ja Lichamelijke letsels van uw passagiers Ja, zij worden ook als ‘derde’ beschouwd.

Schade berokkend aan uw wagen Nee, om gedekt te zijn, moet u een omniumverzekering afsluiten. Bijstand Ja, bij sommige BA-verzekeringen auto. Dekt de BA-verzekering auto altijd alle schade die ik veroorzaak met mijn voertuig? Niet helemaal. Als u aansprakelijk wordt gesteld bij een ongeval, dekt de BA-verzekering auto de schade die u als bestuurder van het verzekerde voertuig aan andere mensen berokkent.

Maar dat is niet alles. De wet beschermt in het bijzonder de zwakke weggebruiker (voetganger, fietser of passagier). Bij een ongeval is de verzekeraar van het voertuig ook verplicht om de lichamelijke schade en de kledijschade van de zwakke weggebruiker terug te betalen, ongeacht de aansprakelijkheid. Met andere woorden, ongeacht de partij die het ongeval veroorzaakt, wordt de fietser, voetganger of passagier vergoed, ook als de fout bij hem ligt – als hij bijvoorbeeld geen voorrang heeft gegeven.

Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (Ba) Voor - Verzekering Auto - RossignolBxl.be

Als u geen fout hebt gemaakt en u dus niet aansprakelijk bent voor het ongeval, keert uw verzekering geen vergoeding uit. Bijvoorbeeld: u verliest de controle over uw voertuig doordat u zich onwel voelt en u rijdt tegen een gevel. U bent niet aansprakelijk voor zover u geen medische voorgeschiedenis hebt en geen geneesmiddelen neemt.

Autoverzekering Vergelijken - Verzekering Auto - RossignolBxl.beEnkel De Verzekering Ba Auto Is Verplicht. Waarom Dan Nog ... - Verzekering Auto - RossignolBxl.be
De Keuze Van Je Auto Beïnvloedt De Prijs Van Je Verzekering - Verzekering Auto - RossignolBxl.beWist-je-dat-je Autoverzekering Zoveel Meer Kan Zijn Dan De ... - Verzekering Auto - RossignolBxl.be

De eigenaars van het huis waar u bent tegen gereden, kunnen dus geen verhaal halen bij uw verzekeraar, maar moeten zich wenden tot het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds. Dit fonds zal de schade in uw plaats vergoeden. In welke landen ben ik gedekt door mijn BA-verzekering auto? Op uw verzekeringsbewijs staat de lijst met de landen waar uw autoverzekering geldig is.

Wie is gedekt voor de veroorzaakte schade? De BA-verzekering auto dekt de aansprakelijkheid van: de verzekeringsnemer; de eigenaar, houder of bestuurder van het voertuig; de passagiers; de werkgever als de bestuurder het voertuig gebruikt voor zijn werk. Als uw voertuig wordt gestolen en de dief een ongeval veroorzaakt, wordt de aansprakelijkheid van de dief niet gedekt door deze verzekering.

Rijden Zonder Verzekering - Verzekering Auto - RossignolBxl.be

Slachtoffers van het ongeval kunnen voor een schadevergoeding aankloppen bij het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds. Hoeveel vergoedt de BA-verzekering auto? Een BA-verzekering auto vergoedt de schade die een derde heeft geleden. Voor materiële schade mag een verzekeringsmaatschappij een maximale vergoeding bepalen, maar deze grens bedraagt minstens 129 miljoen euro (bedrag voor 2021).

Zijn alle BA-verzekeringen auto identiek? De overheid verplicht een wettelijk standaardcontract met minimumvoorwaarden waaraan alle verzekeraars moeten voldoen. Soms zijn er echter verschillen tussen BA-verzekeringen auto. De contracten kunnen bijvoorbeeld extra voordelen bieden, zoals de terbeschikkingstelling van een vervangwagen na een ongeval. Wanneer kan de verzekeraar zijn geld (deels) terugeisen? In sommige situaties kan de verzekeraar inderdaad 'verhaal uitoefenen'.

Hieronder vindt u enkele voorbeelden van situaties waarin de verzekeraar volledig of beperkt verhaal kan uitoefenen. Wanneer heeft de verzekeraar een volledig verhaalsrecht? Bij volledig verhaalsrecht kan de verzekeraar de volledige schadevergoeding (inclusief gerechtskosten en interesten) van u terugeisen. U veroorzaakt opzettelijk een ongeval. U rijdt bijvoorbeeld opzettelijk een voetganger omver.

Dekt De Verzekering Wel Alle Passagiers? - Verzekering Auto - RossignolBxl.be

Een Zekere Zaak: Verzeker Uw Tweedehandsauto! - Verzekering Auto - RossignolBxl.beB.a. Auto - Verzekering Auto - RossignolBxl.be

U verzwijgt dat uw 18-jarige zoon regelmatig met uw wagen rijdt en hij veroorzaakt een ongeval. Als uw voertuig regelmatig wordt bestuurd door een jonge chauffeur, moet u dat laten weten aan uw verzekeraar. Doet u dat niet, dan is dat een opzettelijke verzwijging. Wanneer heeft de verzekeraar een beperkt verhaalsrecht? Bij beperkt verhaalsrecht kan de verzekeraar slechts een deel van de schadevergoeding van u terugeisen.

Navigation

Home